◄ 
132:03
 ►
3. Im abo be'ohel beti im e'ele al eres yesu'ai.
אִם־אָבֹא בְּאֹהֶל בֵּיתִי אִם־אֶעֱלֶה עַל־עֶרֶשׂ יְצוּעָי׃
(3) Если войду в мой домашний шатер, если взойду на ложе постелей моих,
ג אם-אבא באהל ביתי אם-אעלה על-ערש יצועי
toldot.ru/limud/library/ktuvim/tehilim
ПОДСТРОЧНЫЙ ПЕРЕВОД
Источник: Фрима Гурфинкель
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД
(3) "Не войду я в шатер дома моего, не поднимусь на постель ложа моего; (3) Если войду в мой домашний шатер, если взойду на ложе постелей моих, 3_131 "не войду в шатер дома моего, не взойду на ложе мое;
Psalm 132:03 – interpretation: vk.com/tehilim
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150