◄ 
136:15
 ►
15. Ve'ni'er Par'o ve'helo be'yam suf ki le'olam hasdo.
וְנִעֵר פַּרְעֹה וְחֵילֹו בְיַם־סוּף כִּי לְעֹולָם חַסְדֹּו׃
(15) И стряхнул Паро и его войско в Тростниковое море, - ибо вовек Его милость, -
טו ונער פרעה וחילו בים-סוף כי לעולם חסדו
toldot.ru/limud/library/ktuvim/tehilim
ПОДСТРОЧНЫЙ ПЕРЕВОД
Источник: Фрима Гурфинкель
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД
(15) И стряхнувшего Паро и войско его в Ям-Суф, ибо навеки милость Его; (15) И стряхнул Паро и его войско в Тростниковое море, - ибо вовек Его милость, - 15_135 и низверг фараона и войско его в море Чермное, ибо вовек милость Его;
Psalm 136:15 – interpretation: 1. Кимхи, Давид (РаДаК) 2. Чарльз Сперджен
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150